Autor: Coena
Publikováno: čtvrtek, 15. září 2005 @ 12:00:00

Coena (z lat. Coena Domini - Večeře Páně) je otevřená iniciativa členů Českobratrské církve evangelické a sympatizantů, kteří usilují o prohloubení duchovního, liturgického a svátostného života v evangelické církvi. Toto úsilí je neseno teologickou prací a slavením bohoslužeb při společných setkáních, stejně jako aktivní účastí na bohoslužebném a duchovním životě sborů, kde působíme ať už jako duchovní či laici.

Pozornost přitom chceme kromě Písma svatého a reformačních vyznání věnovat teologickému a liturgickému bohatství církve obecné. Mimo jiné se zaměřujeme na studium novodobých ekumenických dokumentů, k nimž se ČCE ve své preambuli hlásí (Limský dokument, Leuenbergská konkordie). Hlásíme se k úsilí o liturgickou obnovu, která probíhá v evangelických církvích i celé ekumeně. Naše aktivity jsou otevřeny dalším zájemcům.

Portál, který jste právě navštívili, vznikl v květnu 2003, jeho obsah je postupně doplňován a pravidelně aktualizován. Jeho prostřednictvim chceme širokou církevní veřejnost informovat o životě iniciativy, výstupech naší činnosti a nabízet rovněž konkrétni podněty v oblastech, do nichž je naše iniciativa zacílena.