Breviář do kapsy

Úvod a texty k Denní modlitbě církve.
Martin Grombiřík
Český kompletář - modlitba před spaním - s tradičními gregoriánskými nápěvy. 17 stran A5. Upravil M. Grombiřík
Martin Grombiřík
Pozvání k Denní modlitbě církve - Ž 95 Venite exsultemus Domino
Martin Grombiřík
Další krátké zpěvy po čtení pro různé denní modlitby a různá liturgická období.
Martin Grombiřík
Český kompletář - sestava určená k tisku brožury o formátu A5 (vytiskněte oboustraně na 4 listy A4, přeložte a seřaďte).
Martin Grombiřík
Lucernarium Quoniam (Ž 18:29), součást ambroziánských nedělních nešpor, v češtině. Lze použít i jako zpěv po krátkém čtení (responsorium breve)