Coena

Coena se kromě provozování tohoto portálu a e-mailové konference pravidelně schází na veřejnosti otevřených setkáních a pracuje na konkrétních projektech v oblasti liturgie. V této rubrice naleznete pozvánky a informace o těchto akcích.
Coena
Již třetí setkání evangelické liturgické iniciativy se uskutečnilo znovu v Chocni. Jeho tématem byl křest a jeho obnova. Účastníci také přijali název sdružení a jeho ustavující prohlášení.
Coena
Coena - evangelická liturgická iniciativa zve na další tematické setkání, tentokrát s názvem "Symbol a liturgie". Uskuteční se ve dnech 6. - 8. listopadu v klášterním komplexu evangelického kostela U Jákobova žebříku v Praze - Kobylisích (U Školské zahrady 1/1264, Praha 8 - Kobylisy). Všichni zájemci o setkání spíše studijního než přísně vědeckého charakteru s možností neformálních kontaktů, diskuse nad danými tématy a společným slavením liturgie jsou srdečně zváni..
Christof Lange
Úsilí o liturgickou obnovu není omezeno jen na ČCE. Ale prohloubení duchovního, liturgického a svátostného života právě v evangelické církvi je hlavním zájmem evangelické liturgické iniciativy "Coena". Za latinským názvem (Coena Domini znamená Večeře Páně) se skrývá skupina převážně mladších kazatelů, hudebníků a studentů, kteří se v listopadu 2002 ve Lštění sešli, aby něco udělali s hlubokou neznalostí a rozšířeným odporem vůči liturgii v našich sborech.
Karel Šimr
Portál Coeny byl od čtvrtečního večera mimo provoz. Jednalo se zatím o nejdelší výpadek. Zapříčinilo jej stěhování serveru, na němž naše webové stránky hostují. Ty by měly nyní fungovat spolehlivěji a měly by se též rychleji načítat. Děkujeme všem věrným návštěvníkům za pochopení.
Karel Šimr
Liturgická obnova v Českobratrské církvi evangelické a Evangelické církvi augsburského vyznání na Slovensku byla ve dnech 14. - 16. května 2009 tématem letošního jarního studijního setkání iniciativy Coena v Jablůnce na Valašsku.
Tomáš Drobík
slavené při 5. výročí vzniku iniciativy COENA dne 22.11.2007 na den sv. Cecílie, panny a mučednice v rotundě sv. Máří Magdalény v Praze
Karel Šimr
Eucharistickou bohoslužbou oslavili příznivci liturgické obnovy v evangelické církvi ve čtvrtek 22. listopadu od 19 hodin v rotundě sv. Máří Magdalény u Čechova mostu v Praze pět let od vzniku iniciativy Coena.
Karel Šimr
Rozhovor mezi různými směry v evangelické církvi byl hlavní náplní setkání zájemců o liturgii, pořádaného evangelickou liturgickou iniciativou Coena. Proběhlo od 8. do 10. listopadu 2007 na faře Českobratrské církve evangelické v Krouně.
Karel Šimr
Další ze studijních setkání evangelické liturgické iniciativy Coena hostil ve dnech 24.- 26. dubna 2008 Farní sbor ČCE v Soběslavi. Účastníci se tentokrát zaměřili na otázky úřadu a ordinované služby v církvi.
Karel Šimr
V pondělí 23.11. 2009, den po svátku starokřesťanské mučednice Cecilie, se v pražské rotundě sv. Máří Magdalény uskuteční tradiční výroční bohoslužba příznivců evangelické liturgické iniciativy Coena.
Karel Šimr
Patří vyznání vin do každonedělní bohoslužby? Pokud ano - kam? A pokud ne - kde je jeho místo? Jak souvisí pokání se slavením svaté večeře Páně? A jaké může mít podoby? To jsou některé z otázek, které si položil tucet účastníků podzimního studijního setkání evangelické liturgické iniciativy Coena. To proběhlo pod názvem "Vyznání vin jako součást bohoslužby" ve dnech 15. - 17. října 2009 ve Zvonici a v kostele ČCE v Českém Brodě.
Karel Šimr
Tuto otázku si položili účastníci jarního studijního setkání, pořádaného evangelickou iniciativou Coena, které proběhlo 22.-24. dubna 2010 na faře ČCE v Krouně. Hlavním přednášejícím byl profesor Pavel Filipi, který představil hlavní teze své připravované knihy o evangelické liturgice.
Karel Šimr
V úterý 4. května 2010 proběhlo v Praze setkání Synodní rady Českobratrské církve evangelické s představiteli iniciativy Coena.
Coena
Články, příspěvky a dokumentace pracovních a jiných setkání Coeny.
Tomáš Drobík
Domácími formami liturgie se zabývalo podzimní studijní setkání Evangelické liturgické iniciativy Coena. Hlavním hostem setkání byl kazatel Církve bratrské a vyučující na Evangelikálním teologickém semináři, ThDr. Pavel Černý, Th.D.
Martin Grombiřík
Nízkoprahová rekreace ve středisku ČCE v Herlíkovicích, připravovaná ve spolupráci s Coenou.
Karel Šimr
Liturgie hodin hraje v životě evangelické liturgické iniciativy Coena důležitou roli. Na svém posledním studijním setkání, které proběhlo 23. a 24. 3. 2012 na evangelické faře v Krouně, se stala i hlavním tématem refarátů.
Karel Šimr
V pátek 16. a v sobotu 17. listopadu 2012 proběhne v Brně setkání u příležitosti desetiletí existence evangelické liturgické iniciativy Coena. na programu bude děkovná bohoslužba a konference o liturgické obnově.
Karel Šimr
Slavnostní bohoslužba a konference o možnostech liturgické obnovy v evangelických církvích u příležitosti desetiletí existence iniciativy Coena přilákala 16. a 17. 11. 2012 do Brna dva tucty účastníků několika generací a teologických zaměření.
Karel Šimr
Evangelická liturgická iniciativa Coena pořádá ve dnech 21.-23.listopadu 2013 v Chrástu u Plzně další studijní setkání s tématem "Křest - pramen života".
Karel Šimr
V termínu od 6. do 13. července 2014 proběhne v Horském domově v Herlíkovicích rekreační pobyt pro rodiny s dětmi. Jeho součástí bude možnost účastnit se ranních a večerních liturgií hodin v přilehlém kostelíku, nedělní bohoslužba s vysluhováním sv. večeře Páně a každodenní zážitkové katecheze pro děti s tématem "Večeře Páně". Pobyt vede farář Karel Šimr.
Karel Šimr
Evangelická liturgická iniciativa Coena a kalvinisticky orientovaní faráři ČCE, sdružení kolem portálu Polaris, pořádají ve dnech 19.-21. června 2014 na evangelické faře ve Svratouchu společné setkání s tématem manželství.
Martin Grombiřík
Materiály společného studijního setkání Coeny a Polarisu nad tématem manželství (Svratouch 19.-21. 6. 2014)
Daniel Heller
Nekrolog u příležitosti odchodu významné postavy české praktické teologie, liturgiky a ekumeniky z pera Daniela Hellera
Karel Šimr
Zveme na setkání s tématem nové bohoslužebné agendy ČCE v ekumenických souvislostech. Ubytování i seminární část na útulné faře v Semaníně u České Třebové (http://www.smyckovi.cz/) v sousedství původně utraqustického kostela, kde se budou konat společné modlitby a závěrečná bohoslužba. Přihlášky na konference@coena.cz.