Autor: redaktor
Publikováno: středa, 5. květen 2010 @ 20:38:30

V úterý 4. května 2010 proběhlo v Praze setkání Synodní rady Českobratrské církve evangelické s představiteli iniciativy Coena.

Zástupci evangelické liturgické iniciativy představili sedmiletou činnost Coeny a společně hovořili o možnostech další spolupráce v Českobratrské církvi evangelické. Členové synodní rady konstatovali, že rada chápe Coenu jako integrální součást ČCE a těší se na další plody její činnosti.