Autor: grombi
Publikováno: neděle, 23. březen 2008 @ 15:54:39

pohřební obřady anglikánských a episkopálních církví

Úvod k pohřbu

Sešli jsme se společně, abychom odevzdali našeho bratra N. do rukou Všemohoucího Boha, našeho nebeského Otce. Tváří v tvář smrti mají křesťané jistý základ pro naději a důvěru, neboť náš Pán Ježíš Kristus, který sdílel náš lidský život a smrt, znovu vítězně vstal a žije navěky. V něm lidé nacházejí věčný život a my v této víře vkládáme veškerou důvěru do jeho dobroty a milosrdenství.
(podle Walesské církve)