Advent a Vánoce

Adventní a vánoční období
Tomáš Drobík
Návrh noční bohoslužby slavnosti Narození Páně, tzv. „půlnoční“, vychází z opakovaných žádostí členů farního sborového společenství o slavení noční bohoslužby v evangelickém prostředí. Je mnoho lidí, kteří chtějí završit Štědrý den účastí na bohoslužbě a vstoupit tak do vánočního období. Předkládaná bohoslužba byla v uplynulých letech v různých obměnách slavena v Kobyliském kostele U Jákobova žebříku. Počítá s tím, že v kostele jsou přítomni i ti, kteří jinak na bohoslužby nechodí a z mnoha důvodů právě o svátcích přijdou. Do bohoslužby je kromě předsedajícího zahrnut ještě koncelebrant (např. kolega/gyně z církve husitské apod.), lektoři (čtenáři starozákonního a epištolního čtení) a hudebníci. (Je mnoho lidí, kteří hrají a vánoční noc je příležitost, kterou rádi využijí). Návrh komentujte, proškrtávejte, doplňujte, dle libosti a zkušeností.
Martin Grombiřík
Liturgie zapalování svící na adventním věnci. Tematicky se vztahuje k prvním čtením cyklu C Ekumenického lekcionáře (podle Sheily N. McJiltonové)
Martin Grombiřík
Různé texty k adventní eucharistické liturgii - úkon kajícnosti, přímluvné modlitby, lámání chleba, slavnostní požehnání, žehnání věnce - různé zdroje (převážně lutherské, anglikánské a episkopální)
Martin Grombiřík
Žehnání svící a průvod do kostela na den Uvedení Páně do chrámu (Hromnice) - podle Thomase L. Weitzela
Martin Grombiřík
Adventní a vánoční propria z "Oltářní knihy" (Order of Service) Lutherské církve Missourského synodu
Jakub Smrčka
Adventní doba stojí na počátku liturgického roku církve. Je součástí vánočního svátečního okruhu, podobně jako postní období patří k okruhu velikonočnímu. Když filosof Milan Machovec žertem řekl, že ´Vánoce jsou velikonoce pro děti´, bylo v tom výroku mnoho teologické i liturgické moudrosti.
Martin Grombiřík
Starořímské, klasické anglikánské aj. liturgické texty k adventním a vánočním bohoslužbám
Martin Grombiřík
Texty z liturgie ambroziánského (milánského) ritu pro adventní a vánoční období. Všimněte si, že ambroziánský advent má 6 nedělí místo 4.
Martin Grombiřík
Liturgické texty pro vánoční formulář "jitřní" (In aurora). Lze použít také jako alternativní vánoční pořad (např. na II. svátek apod.) Introitus "Lux fulgebit", čtení Iz 62:6-12, Tit 3:4-7, Lk 2:8-20. Liturgická barva bílá.
Martin Grombiřík
Výběr rorátních zpěvů a písní ze starých českých pramenů.
Martin Grombiřík
Výběr rorátních zpěvů a písní ze starých českých pramenů (verze pro tisk na tiskárně, brožurka A5).