Spiritualita

Vše, co souvisí s křesťanským duchovním životem a nemá veřejně liturgický ráz.