Setkání liturgické iniciativy Coena 15.-16. 9. 2017

Autor:
Publikováno:

Společný zpěv žalmů, eucharistie i diskuse o liturgickém životě církve

Ve dnech 15.–16. září se v Českém Brodě po delší době konalo setkání evangelické liturgické iniciativy Coena. Setkání se zúčastnilo cca deset evangelických farářů, studentů i laiků. Počet se zhruba zdvojnásobil při pátečních nešporách, kdy na společný zpěv žalmů přišla i řada členů českobrodského sboru a místní katolické farnosti. V rámci společných diskuzí u dobrého piva a vína účastníci reflektovali především aktuální vývoj v oblasti bohoslužebného života v evangelické církvi, zajímali se o práci liturgické a zpěvníkové komise či o dění na synodu. Komentovali např. změny v textech vyznání víry a modlitby Páně nebo „povzdech“ synodního seniora z jeho příspěvku na jarním synodu:  „Kdo tvoří jednotu naší církve a církve obecné je jasné. Kristus. Při návštěvách sborů však často přemýšlím o tom, co tvoří jednotu naší ČCE. Samotného mne můj zájem o tuto jednotu stále znovu udivuje, nebývalo tomu tak. Není to touha po vnějším, nebojte se. Spíše je to úzkost, zda při velké různosti podoby bohoslužeb zvolna nemizí něco podstatného. A zda je ten či onen kazatel, který je zpravidla nositel změn bohoslužebného pořádku, schopen vůbec rozpoznat, zda se opuštěním předchozího dlouhodobě nepomíjí něco podstatného. A současně ti, kdo jsou důvěřivě „pod kazatelnou“ netuší, že strádají. A tak při svých návštěvách sborů zjišťuji, že sestry a bratři tu a onde zřejmě dlouhé roky např. nepřijímají slovo milosti, nevyznávají ve shromáždění své viny, neprosí o přítomnost Ducha svatého, namísto přímluvných modliteb snášejí leccos, jen ne přímluvy. Jednota tedy spíše jako přátelská revize, zda dlouhodobě nepřipravujeme sami sebe i druhé o události, především při bohoslužbách, pro víru a život výživné a důležité.“, řekl v debatě na synodu Daniel Ženatý.
 
Členové a přátele Coeny také diskutovali o důležitosti ekumenického lekcionáře v kontextu práce na nové agendě, či o tom, zda budou součástí nového zpěvníku i bohoslužebné pořady. V sobotu ráno pak setkání zakončili bohoslužbou s večeří Páně spojenou s ranní modlitbou se zpěvem žalmů. Příští setkání by se mělo konat po Velikonocích v některém ze sborů na Moravě.
 
Jan Kirschner