Zprávy

(Kdysi) aktuální informace a časovosti, co se jinam nevejdou...
Karel Šimr
K probíhajícímu vnitrocírkevnímu rozhovoru o otázce vysluhování sv.večeře Páně dětem a nekonfirmovaným zaujímá Evangelická liturgická iniciativa Coena toto stanovisko: Domníváme se, že není závažných teologických námitek proti možnosti podávat (formou věku přiměřenou - např. pomocí vinného nápoje neobsahujícího alkohol -, přesto však zachovávající hmotnou stránku znamení, t.j. chléb a víno) sv. večeři Páně dětem, které o ni projeví zájem.
Karel Šimr
Ekumenicko-liturgický institut Edmunda Schlinka při Teologické fakultě Jihočeské university v Č.Budějovicích a Ortodoxní seminář Teologické fakulty Heidelberg zvou na konferenci s názvem "Podoby křesťanské bohoslužby ve východních a západních církvích", která se koná 10.-12.června 2005 ve sboru ČCE v Domažlicích (Kostelní 93).
Karel Šimr
Mezinárodní konferenci v klášteře Teplá při příležitosti procesu kanonizace bl. Hroznaty pořádají od 7. do 10. září Ústav dějin křesťanského umění na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, Centrum medievistických studií UK a AV ČR, Kanonie premonstrátů Teplá, Katedra pomocných věd historických a archivnictví na Filosofické fakultě UK v Praze, Fondation Maison des sciences de l'homme / Program Mellon, Paris.
Karel Šimr
21. seminář zájemců o teologii na téma "Charta oecumenica a budoucnost ekumenismu", pořádaný Institutem ekumenických studií v Praze ve spolupráci s Univerzitou v Bonnu se uskutečni ve dnech 25. a 26. listopadu 2005 v prostorach VOŠ Jabok, Salmovska 8, Praha 2.
Karel Šimr
Benefiční koncert s názvem "Jazzmani obětem přírodních katastrof" uspořádalo v poslední listopadový den v Brně sdružení JazzFuzz. Kromě hudebníků oslovili během večera posluchače také lidé, kteří se problematikou neštěstí odborně zabývají.
Karel Šimr
V některých evangelických kostelích se i letos budou konat velikonoční vigilie. Křížové cesty nebo bohoslužby s Večeří Páně se chystají také na Zelený čtvrtek.
Karel Šimr
Convivium - letní škola duchovní hudby - je určeno zájemcům o aktivní provozování duchovní hudby, amatérským a začínajícím profesionálním zpěvákům, sbormistrům, varhaníkům, duchovním a všem, kteří rádi zpívají.
Karel Šimr
Vydavatelství Kalich nabízí unikátní vydání souboru vyznavačských spisů německé reformace.
Martin Grombiřík
Některé české křesťanské internetové zdroje (ChristNet a web ERC) zaregistrovaly "Kirchentag" německé evangelické církve JustGo 2006 ve Frankfurtu nad Mohanem, který proběhl letos 20. května a podle organizátorů byl "prvním Kirchentagem o moderní bohoslužbě".
Martin Grombiřík
Lutherova společnost vás při příležitosti výročí předložení Augsburského vyznání (25. června 1530) zve na přednášku EVROPA, ČECHY, KŘESŤANSTVO. Topografie neznámého kontinentu (1200–1500) kterou prosloví PhDr. Petr Hlaváček, Ph.D., vědecký pracovník Centra pro dějiny a kulturu střední a východní Evropy v Lipsku. V úterý 20. června 2006 v 18.00 hod. ve Velké posluchárně Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy (Praha 1 – Nové Město, Černá ul. 9, 1. patro).
Martin Grombiřík
18.-21. května 2006 proběhlo v Praze 4. zasedání 31. synodu ČCE, které se dotklo také některých liturgických otázek.
Karel Šimr
Ve čtvrtek 4. ledna 2007 se v Havlíčkově Brodě konala ekumenická bohoslužba Za smíření a obnovu důvěry. Připravil ji Psychosociální intervenční tým spolu s duchovními místních církví jako reakci na vraždy v místní nemocnici. Uvnitř: fotografie, pořad bohoslužby, kázání.
Karel Šimr
Od 13. do 17. září 2007 se v německém zámku Schwanberg konalo výroční setkání "Vysokocírkevního sdružení Augsburského vyznání". Letos se jeho náplň nesla ve znamení tématu "Vysokocírkevně slavit liturgický rok".
Karel Šimr
Ekumenickou konferenci s podtitulem "Bohoslužba - sjednocující či rozdělující" pořádá Evangelikální teologický seminář v Praze pod záštitou České evangelikální aliance ve dnech 5. - 6. listopadu 2007 v prostorách sboru Církve bratrské v Praze na Vinohradech. Zváni jsou kazatelé a pastýři sborů, učitelé teologických škol, studenti teologie, členové staršovstev - presbyteři, pracovníci sborů a zájemci z řad křesťanů.
Lutherova společnost
Lutherova společnost vás při příležitosti 490. výročí začátku Lutherovy reformace církve zve na přednášku Davida P. Daniela – Luther a postmodernizmus a na prezentaci své již 5. publikace Tom G. A. Hardt – O svátosti oltářní. Kniha o luterském učení o večeři Páně. V úterý 30. října 2007 v 18 hod. v Lutherově síni při chrámu sv. Michala V Jirchářích na Novém Městě pražském.
Karel Šimr
Domažlické evangelíky bude svolávat k bohoslužbě v novém sborovém domě zvon, který do chodské metropole doputoval přes Rokytník ve východních Čechách až z hornolužického Budyšína (Bautzen).
Karel Šimr
Už čtvrté Requiem za oběti dopravních nehod se u příležitosti Mezinárodního dne obětí dopravních nehod uskutečnilo v neděli 18. listopadu 2007 v Kostele Sv. Terezie od Dítěte Ježíše v pražských Kobylisích.
Karel Šimr
Plzenští křesťané zahájili letos adventní dobu ekumenickou bohoslužbou, kterou doprovodily slavné i méně známé gospelové zpěvy. Uskutečnila se v sobotu 1. prosince od 18 hodin v kostele sv. Martina a Prokopa v Lobzích.
Lutherova společnost
Lutherova společnost Vás ve spoluprácí s Církevním sborem ECAV v Praze zve na koncert/rekonstrukci liturgie Tobiáše Závorky Lipenského z roku 1607. Tato akce se koná v rámci projektu Obnovy české luterské liturgie. Ve středu 9. 1. 2008 od 19 hod. v chrámu sv. Michala V Jirchářích na Novém Městě pražském. Interpretuje Pražský katedrální sbor, který vede Josef Kšica.
Karel Šimr
Plzenští židé a křesťané uspořádali ve dnech 18. - 19. ledna 2008 pietní shromáždění k uctění památky plzeňských Židů, zavražděných za 2. světové války. Shromáždění byla zahájena v den, na který připadá 66. výročí prvního transportu z Plzně do koncentračního tábora v Terezíně. Při něm a následujících dvou 22. a 26.1. 1942 bylo odvlečeno celkem 2605 Židů. Pouze 112 z nich se po válce vrátilo domů.
Karel Šimr
Český rozhlas Online zveřejnil na svých webových stránkách ve spolupráci s Redakcí náboženského vysílání Audiovýklad Bible. Mezi autory zamyšlení nad liturgickými biblickými texty najdou posluchači i minulý týden zesnulého profesora Jana Hellera.
Karel Šimr
Na neděli 3. února 2008 od 17 hodin chystají členové Psychosociálního intervenčního týmu a místní duchovní ekumenickou bohoslužbu v bazilice římskokatolické farnosti Svatý Kopeček u Olomouce. Připomenou tak tragickou nehodu, při které zde při cestě na půlnoční mši zahynuli na sklonku minulého roku čtyři mladí lidé.
Karel Šimr
Ve středu 13. února 2008 v Domažlicích slavnostně požehnali zvon, který bude k bohoslužbám svolávat místní evangelíky. Poté ho upevnili do věže nového sborového domu.
Karel Šimr
Plzeňští židé a křesťané pořádají 11. 5. v synagoze „Koncert pro všechny, kdo nezůstali lhostejní“. Chtějí tak poděkovat těm, kteří se zúčastnili lednových vzpomínkových shromáždění k připomínce transportů do Terezína.
Marek P. Lukášek
V Novém Boru - Arnultovicích 8. května 2008 vysvětí a po 40 letech znovu navrátí k bohoslužebnému užívání bývalý starokatolický kostel Panny Marie ustavičné pomoci. Slavnostní bohoslužbě, která začíná v 10 hodin, budou předsedat biskup Československé církve husitské Štěpán Klásek a senior Českobratrské církve evangelické Tomáš Matějovský. Slavnosti se zúčastní také varnsdorfský starokatolický farář.
Karel Šimr
V Chrástu u Plzně oslaví ve dnech 31. května a 1. června 2008 60. výročí založení místního evangelického sboru. Součástí oslav budou nejen slavnostní bohoslužby nebo ohlédnutí do historie sboru, ale také bohatý kulturní program.
Karel Šimr
(Ostrava) Šest týdnů po tragickém neštěstí na tramvajové lince u Vřesiny se v nedalekém kostele sv. Antonína Paduánského uskuteční ekumenická bohoslužba pro všechny zasažené. Pořádá ji Krizové centrum Ostrava spolu s místnímí duchovními.
ECAV v ČR
Evangelická církev Augsburského vyznání v ČR zve všechny své členy, přátele a zájemce na Oslavy 15. výročí svého znovuobnovení, které se uskuteční v sobotu 7. a v neděli 8. června 2008 v Praze.
Kateřina Slípková
Vážná-nevážná zpráva Kateřiny Slípkové z výročního zasedání Luterské liturgické konference v Bavorsku, které se konalo 11.-13. 7. 2008 v Heilsbronnu.
Tomáš Drobík
Další pohled na výroční zasedání Luterské liturgické konference v Bavorsku ve dnech 11.-13. 7. 2008 v Heilsbronnu, tentokrát z klávesnice Tomáše Drobíka.
Karel Šimr
Poradní odbor liturgický Českobratrské církve evangelické zve dne 13. listopadu 2008 na dva odborné semináře s docentem Dr. Peter Bukowski a jeho manželkou, farářkou Sylvia Bukowski z Wuppertalu (SRN). Oba se významně podíleli na tvorbě nové bohoslužebné knihy pro reformované církve v německé jazykové oblasti (Reformierte Liturgie, 1999).
Martin Grombiřík
V úterý 2. 12. 2008 v 20:00 hod pořádá redakce revue Salve v dominikánském klášteře sv. Jiljí v Praze (barokní refektář, vstup Jilská ul. 7a) debatní večer nad tématem vztahu hudby a liturgie.
Karel Šimr
Poslední listopadový víkend proběhlo v Domažlicích slavnostní otevření nově postaveného sborového domu Českobratrské církve evangelické. Místní evangelický sbor si při této příležitosti připomněl 85. výročí svého založení.
Karel Šimr
V úterý 9.prosince, v předvečer Dne lidských práv, proběhne v centru Chomutova setkání, které chce pokojným způsobem reagovat na vzrůstající sociální napětí v Litvínově i v celém severočeském regionu.
Lutherova společnost
Lutherova společnost právě vydala svou již sedmou publikaci Martin Luther: Kdybych měl nekonečně světů… Výbor z díla I.
Martin Grombiřík
Zveme vás na oslavu Kristova vzkříšení při evangelické velikonoční vigilii, která proběhne v kostele U Martina ve zdi v Praze na Bílou sobotu 11. dubna 2009 od 21:00 hodin.
Karel Šimr
Na Velký pátek se prý otvírá země, aby ukázala své poklady. My jsme se na rozhlasových vlnách vydali hledat tajemství Velikonoc – po stopách dávného biblického příběhu i dnešních podob jeho oslav.
Tomáš Drobík
19. dubna v neděli odpoledne se v evangelickém kostele v Bošíně uskutečnil koncert afro-amerických spirituálů v podání vokálního akapelového souboru Geshem. Přes sto poslouchajících čerpalo radost a energii z hudby, která se dobře hodí k velikonoční době, době radosti z Kristova vzkříšení.
Lutherova společnost
Přednáška Lutherovy společnosti o Martinu Chemnitzovi úterý 26. května 2009 v 18.00 hod. v Lutherově síni při chrámu sv. Michala V Jirchářích na Novém Městě pražském.
Karel Šimr
V pondělí 8. 6. 2009, týden po havárii airbusu s 228 lidmi na palubě, proběhla v Praze ekumenická bohoslužba. Uspořádal ji Psychosociální intervenční tým ČR ve spolupráci s Ekumenickou radou církví a českou pobočkou Air France.
Karel Šimr
Desítky lidí naplnily v sobotu 29.8. 2009 nejdecký evangelický kostel. Připomněly si tak výročí dopravní nehody, po níž v obci přišlo o život pět místních lidí. Bezmála pět tisíc korun vynesla sbírka na vybudování pomníčku u místa neštěstí.
Lutherova společnost
Lutherova společnost při příležitosti 492. výročí začátku Lutherovy reformace církve (31. října 1517) a připomínky 526. výročí narození Martina Luthera (10. listopadu 1483) zve na slavnostní prezentaci knihy LUTERÁNI V ČESKÝCH ZEMÍCH V PROMĚNÁCH STALETÍ.
Martin Grombiřík
Trocha smělých plánů do budoucna, jak bychom rádi dále rozvíjeli své služby komunitě uživatelů a veřejnosti.
Karel Šimr
Sbírky, ale také modlitby a bohoslužby - to jsou některé z forem, kterými křesťanské církve, humanitární organizace i celá česká společnost vyjadřují solidaritu s lidmi, zasaženými katastrofálním zemětřesením. To 12. ledna 2010 se sílou sedmi stupňů Richterovy stupnice zasáhlo karibský stát Haiti a vyžádalo si zřejmě stovky tisíc mrtvých.
Karel Šimr
Vzpomínkové shromáždění u příležitosti výročí lednových židovských transportů v roce 1942 proběhne v neděli 24. ledna 2010 od 14 hodin ve Velké synagoze v Plzni. Už potřetí ho společně pořádají plzenští Židé a křesťané.
Karel Šimr
Pod tímto názvem proběhne v Horském domově v Herlíkovicích ve dnech 24.-31. července 2010 rodinný pobyt. Program bude zaměřen na téma "Život ve víře" a je koncipován pro rodiny s předškolními dětmi.
Martin Grombiřík
Oznamujeme všem našim příznivcům a čtenářům, že ode dneška od 21 hodin bude server Edunix a tedy i tyto stránky mimo provoz kvůli stěhování do jiné serverovny. Výpadek by měl trvat max. do soboty dopoledne.
Karel Šimr
Už brzy bude v Chrástu u Plzně svolávat k bohoslužbám zvon z nové zvonice. Slavnostní požehnání chystají tamní evangelíci na sobotu 12. června od 15 hodin na farské zahradě.
Jaroslav Kratka
Pozvání na Dny smíření 2010, pořádané Slavkovskou iniciativou smíření ve dnech 1.-2. 10. 2010. Sobotní pracovní seminář má tentokrát téma "Světlo pro Evropu - liturgie stále živá".
Lutherova společnost
Lutherova společnost zve při příležitosti připomínky 493. výročí začátku Lutherovy reformace církve (31. října 1517) a 527. výročí narození Martina Luthera (10. listopadu 1483) na přednášku Lutherův humanismus, kterou prosloví Prof. ThDr. Igor Kišš v úterý 9. listopadu 2010 v 18.00 hod. v Lutherově síni při chrámu sv. Michala V Jirchářích na Novém Městě pražském.