Coena

Coena se kromě provozování tohoto portálu a e-mailové konference pravidelně schází na veřejnosti otevřených setkáních a pracuje na konkrétních projektech v oblasti liturgie. V této rubrice naleznete pozvánky a informace o těchto akcích.
Coena
Již třetí setkání evangelické liturgické iniciativy se uskutečnilo znovu v Chocni. Jeho tématem byl křest a jeho obnova. Účastníci také přijali název sdružení a jeho ustavující prohlášení.
Coena
Coena - evangelická liturgická iniciativa zve na další tematické setkání, tentokrát s názvem "Symbol a liturgie". Uskuteční se ve dnech 6. - 8. listopadu v klášterním komplexu evangelického kostela U Jákobova žebříku v Praze - Kobylisích (U Školské zahrady 1/1264, Praha 8 - Kobylisy). Všichni zájemci o setkání spíše studijního než přísně vědeckého charakteru s možností neformálních kontaktů, diskuse nad danými tématy a společným slavením liturgie jsou srdečně zváni..
Christof Lange
Úsilí o liturgickou obnovu není omezeno jen na ČCE. Ale prohloubení duchovního, liturgického a svátostného života právě v evangelické církvi je hlavním zájmem evangelické liturgické iniciativy "Coena". Za latinským názvem (Coena Domini znamená Večeře Páně) se skrývá skupina převážně mladších kazatelů, hudebníků a studentů, kteří se v listopadu 2002 ve Lštění sešli, aby něco udělali s hlubokou neznalostí a rozšířeným odporem vůči liturgii v našich sborech.
Karel Šimr
Portál Coeny byl od čtvrtečního večera mimo provoz. Jednalo se zatím o nejdelší výpadek. Zapříčinilo jej stěhování serveru, na němž naše webové stránky hostují. Ty by měly nyní fungovat spolehlivěji a měly by se též rychleji načítat. Děkujeme všem věrným návštěvníkům za pochopení.
Karel Šimr
Rozhovor mezi různými směry v evangelické církvi byl hlavní náplní setkání zájemců o liturgii, pořádaného evangelickou liturgickou iniciativou Coena. Proběhlo od 8. do 10. listopadu 2007 na faře Českobratrské církve evangelické v Krouně.
Tomáš Drobík
slavené při 5. výročí vzniku iniciativy COENA dne 22.11.2007 na den sv. Cecílie, panny a mučednice v rotundě sv. Máří Magdalény v Praze
Karel Šimr
Eucharistickou bohoslužbou oslavili příznivci liturgické obnovy v evangelické církvi ve čtvrtek 22. listopadu od 19 hodin v rotundě sv. Máří Magdalény u Čechova mostu v Praze pět let od vzniku iniciativy Coena.
Karel Šimr
Další ze studijních setkání evangelické liturgické iniciativy Coena hostil ve dnech 24.- 26. dubna 2008 Farní sbor ČCE v Soběslavi. Účastníci se tentokrát zaměřili na otázky úřadu a ordinované služby v církvi.
Karel Šimr
Liturgická obnova v Českobratrské církvi evangelické a Evangelické církvi augsburského vyznání na Slovensku byla ve dnech 14. - 16. května 2009 tématem letošního jarního studijního setkání iniciativy Coena v Jablůnce na Valašsku.
Karel Šimr
Patří vyznání vin do každonedělní bohoslužby? Pokud ano - kam? A pokud ne - kde je jeho místo? Jak souvisí pokání se slavením svaté večeře Páně? A jaké může mít podoby? To jsou některé z otázek, které si položil tucet účastníků podzimního studijního setkání evangelické liturgické iniciativy Coena. To proběhlo pod názvem "Vyznání vin jako součást bohoslužby" ve dnech 15. - 17. října 2009 ve Zvonici a v kostele ČCE v Českém Brodě.
Karel Šimr
V pondělí 23.11. 2009, den po svátku starokřesťanské mučednice Cecilie, se v pražské rotundě sv. Máří Magdalény uskuteční tradiční výroční bohoslužba příznivců evangelické liturgické iniciativy Coena.
Karel Šimr
Tuto otázku si položili účastníci jarního studijního setkání, pořádaného evangelickou iniciativou Coena, které proběhlo 22.-24. dubna 2010 na faře ČCE v Krouně. Hlavním přednášejícím byl profesor Pavel Filipi, který představil hlavní teze své připravované knihy o evangelické liturgice.
Karel Šimr
V úterý 4. května 2010 proběhlo v Praze setkání Synodní rady Českobratrské církve evangelické s představiteli iniciativy Coena.
Coena
Články, příspěvky a dokumentace pracovních a jiných setkání Coeny.
Tomáš Drobík
Domácími formami liturgie se zabývalo podzimní studijní setkání Evangelické liturgické iniciativy Coena. Hlavním hostem setkání byl kazatel Církve bratrské a vyučující na Evangelikálním teologickém semináři, ThDr. Pavel Černý, Th.D.
Martin Grombiřík
Nízkoprahová rekreace ve středisku ČCE v Herlíkovicích, připravovaná ve spolupráci s Coenou.
Karel Šimr
Liturgie hodin hraje v životě evangelické liturgické iniciativy Coena důležitou roli. Na svém posledním studijním setkání, které proběhlo 23. a 24. 3. 2012 na evangelické faře v Krouně, se stala i hlavním tématem refarátů.
Karel Šimr
V pátek 16. a v sobotu 17. listopadu 2012 proběhne v Brně setkání u příležitosti desetiletí existence evangelické liturgické iniciativy Coena. na programu bude děkovná bohoslužba a konference o liturgické obnově.
Karel Šimr
Slavnostní bohoslužba a konference o možnostech liturgické obnovy v evangelických církvích u příležitosti desetiletí existence iniciativy Coena přilákala 16. a 17. 11. 2012 do Brna dva tucty účastníků několika generací a teologických zaměření.
Karel Šimr
Evangelická liturgická iniciativa Coena pořádá ve dnech 21.-23.listopadu 2013 v Chrástu u Plzně další studijní setkání s tématem "Křest - pramen života".
Karel Šimr
V termínu od 6. do 13. července 2014 proběhne v Horském domově v Herlíkovicích rekreační pobyt pro rodiny s dětmi. Jeho součástí bude možnost účastnit se ranních a večerních liturgií hodin v přilehlém kostelíku, nedělní bohoslužba s vysluhováním sv. večeře Páně a každodenní zážitkové katecheze pro děti s tématem "Večeře Páně". Pobyt vede farář Karel Šimr.
Karel Šimr
Evangelická liturgická iniciativa Coena a kalvinisticky orientovaní faráři ČCE, sdružení kolem portálu Polaris, pořádají ve dnech 19.-21. června 2014 na evangelické faře ve Svratouchu společné setkání s tématem manželství.
Martin Grombiřík
Materiály společného studijního setkání Coeny a Polarisu nad tématem manželství (Svratouch 19.-21. 6. 2014)
Daniel Heller
Nekrolog u příležitosti odchodu významné postavy české praktické teologie, liturgiky a ekumeniky z pera Daniela Hellera
Karel Šimr
Zveme na setkání s tématem nové bohoslužebné agendy ČCE v ekumenických souvislostech. Ubytování i seminární část na útulné faře v Semaníně u České Třebové (http://www.smyckovi.cz/) v sousedství původně utraqustického kostela, kde se budou konat společné modlitby a závěrečná bohoslužba. Přihlášky na konference@coena.cz.
Michal Chalupski
Podzimní setkání liturgické iniciativy Coena se konalo ve dnech 4. a 5. listopadu 2021 ve Dvoře Králové nad Labem. Čtvrteční program byl věnován novému zpěvníku ČCE, o němž referoval Daniel Heller ml., jeden z jeho tvůrců. Tento příspěvek byl přenášen rovněž on-line. V pátek se pak diskutovalo na téma: Co je nového kolem mě a se mnou v církvi, čím se zabývám, co mi dělá radost a co starost. Nechyběla ani denní modlitba církve.