Žalmové písně v EZ

Autor:
Publikováno:

Konkordance písní s žalmovými texty

Zpracovala Eva Jezíková

Žalm -    EZ

1 -        388, 396
3 -        186
6 -        506
8 -        626
12 -       418
16 -       202
20 -       185
22 -       565
27 -       182
29 -       174, 628
32 -       493, 513
34 -       167
46 -       189
54 -       187
67 -       425, 436
79 -       414
84 -       625
90 -       534
91 -       198
95 -       607
96 -       168
104 -      613
106 -      606
114 -      173
115 -      175
117 -      163
124 -      188, 407
125 -      195
130 -      492, 495
133 -      403, 482
136 -      616
137 -      412
139 -      164
147 -      617