Agenda ECAV na Slovensku - verze v pdf

V roce 1996 vydala Evangelická církev augsburského vyznání na Slovensku svou novou agendu. Je po ní taková poptávka, že je v současné době již rozebrána. Zde je k vašim studijním účelům a praktickému využití k dispozici její oskenovaná verze (ve formátu pdf).
Soubor je ve formátu PDF verze 1.2 a má 398 stránek.
Velikost souboru je 765362 bytů.