V říjnu vyjde Evangelical Lutheran Worship

Autor:
Publikováno:

Americká lutherská církev ELCA chystá na říjen vydání své nové základní liturgické knihy.

Po pětiletém úsilí v rámci programu Renewing Worship by měla v říjnu vyjít nová hlavní agenda Evangelické lutherské církve v Americe (ELCA), která by měla nahradit dosavadní Lutheran Book of Worship z roku 1978.

Potřeba nové agendy se po téměř čtyřiceti letech projevila z mnoha důvodů - dynamicky se mění sociokulturní prostředí, ve kterém církev působí, mění se také jazyk a komunikační media, rozšiřují se možnosti hudebního vyjadřování. Výsledky projektu Renewing Worship se také snažily vyjít vstříc novému chápání základů křesťanské bohoslužby (důraz na mysterium paschale) i novým perspektivám ekumenické spolupráce (samotná ELCA se v nedávné době sblížila s Episkopální církví, americkou odnoží anglikánů).

Kompletní agenda by měla obsahovat propria k liturgickému roku, deset formulářů slavení eucharistie, křestní obřady, zvláštní oddíl věnovaný postu a svatému velikonočnímu třídení, liturgie kasuálií (svatbě, pohřbu a pomazání nemocných),  Denní modlitbu církve (hodinky), hudební materiály (hymny, psalmodie atd.) a další bohoslužebné zdroje.

Online ukázky "betaverze" agendy v PDF a RTF jsou k vidění na http://www.renewingworship.org/ELW/content/index.html