Autor: grombi
Publikováno: pátek, 22. únor 2013 @ 10:35:52

Texty svatebních slibů z různých tradic

a)

V přítomnosti Boží a tohoto shromáždění
já, XY (XX) si beru tebe, XX (XY) za svoji manželku/svého manžela.
Chci Tě od tohoto dne napořád
v radosti i v smutku
v dostatku i v nouzi
ve zdraví i v nemoci
milovat a starat se o Tebe
tak dlouho, dokud nám oběma bude dopřán dar života.
Toto je můj slavný slib. (K tomu ať mi pomáhá Bůh).

b)

Já, XY (XX) odevzdávám se Tobě, XX (XY)
a přijímám Tě za svoji manželku (svého manžela).
Slibuji,
že Ti zachovám lásku, úctu a věrnost,
že Tě nikdy neopustím a
že s Tebou ponesu všechno dobré i zlé
až do mé nebo Tvé smrti.
(K tomu ať mi pomáhá Bůh.)

c)

Beru si Tě XX (XY), za svou manželku (svého manžela)
od tohoto dne napořád,
abych byl(a) s Tebou
a sdílel(a) s Tebou všechno co přijde a přijít má
Slibuji, že Ti budu věrný/á,
dokud nás smrt nerozdělí.
(K tomu ať mi pomáhá Bůh.)

d)

XY (XX), dávám se tobě, XX (XY).
Z milosti Boží Ti slibuji podporu a péči o Tebe.
Pro lásku Kristovu Ti slibuji, že Tě budu milovat.
s pomocí Ducha svatého Ti slibuji, že Ti budu věrný/á tak dlouho,
dokud budeme oba dva žít.