Mezidobí

Liturgické mezidobí (po Trojici, neslavnostní část církevního roku)
Martin Grombiřík
kolekty a jiné liturgické prvky Evangelické luterské církve v Americe po Zjevení Páně (1. část liturgického mezidobí).