Svatodušní sekvence

Autor:
Publikováno:

Sekvence Přijď ó Duchu přesvatý (Veni, sancte Spiritus), text anonymní, připisován Štěpánu Langtonovi z Canterbury (+1228).

Sekvence Přijď ó Duchu přesvatý (Veni, sancte Spiritus), text anonymní, připisován Štěpánu Langtonovi z Canterbury (+1228)

latinský text:

Veni sancte Spiritus, et emitte caelitus lucis tuae radium.

Veni pater pauperum, veni, dator munerum, veni, lumen cordium.

Consolator optime, dulcis hospes animae dulce refrigerium.

In labore requies, in aestu temperies, in fletu solatium.

O lux beatissima, reple cordis intima tuorum fidelium.

Sine tuo numine, nihil est in homine, nihil est innoxium.

Lava quod est sordidum, riga quod est aridum, sana quod est saucium.

Flecte quod est rigidum, fove quod est frigidum, rege quod est devium.

Da tuis fidelibus in te confidentibus, sacrum septenarium.

Da virtutis meritum, da salutis exitum, da perenne gaudium.


český básnický překlad (současný text, 1884):

Přijď, ó Duchu přesvatý, rač paprsek bohatý světla svého v nás vylít.

Přijdiž, Otče nebohých, dárce darů přemnohých, rač nám mysl osvítit.

Božský Utěšiteli, sladký duší příteli, rač nás mile zotavit.

V námaze občerstvení, v rozbroji usmíření, rač nás v pláči utěšit.

Ó ty světlo blažící, srdce v tebe věřící rač milostí naplnit.

Člověk bez tvé pomoci slábne a je bez moci, vše mu může uškodit.

Skvrny z duší našich smaž a vyprahlá srdce svlaž, raněné rač vyhojit.

Srovnej, co je zkřivené, ohřej, co je studené, a nedej nám zabloudit.

Rač nás, v tebe věřící a tě vroucně prosící sedmi dary podělit.

Uděl v ctnosti prospěchu, v smrti blahou útěchu a dej v radost věčnou vjít.