Latinská sekvence Veni Emmanuel z 9. stol.

Autor:
Publikováno:

Latinská sekvence Veni Emmanuel s antifonou Gaude je příkladem vrcholné latinské liturgické poezie, která má hodnotu i po stránce teologické.


s antifonou Gaude je příkladem vrcholné latinské liturgické poezie, která má hodnotu i po stránce teologické.

Veni veni Emmanuel
Captivum Solve Israel
Qui gemit in exilio
Privatus Dei filio

Gaude, gaude!

Emmanuel nascetur pro te, Israel!

Venio Jesse Virgula
Ex hostis tuos ungula
Despecu tuos tartari
Educ et antro barathri

Gaude, gaude!

Veni veni o Oriens
Solare nos adveniens
Noctis depelle nebulas
Dirasque noctis tenebras

Gaude, gaude!

Veni clavis Davidica
regna reclude caelica
Fac iter tuum superumet
et claude vias inferum

Gaude, gaude!

Veni veni Adonai
Qui populo in Sinai
Legem dedisti vertice
in majestate gloriae

Gaude, gaude!
Amen.český překlad:

Ať přijde Emmanuel
a vysvobodí Izrael
jenž vyhnancem je vlastních vin
dokud nepřijde Boží Syn

Raduj se jen!
Emmanuel je pro Izrael narozen!

Ó vypuč v Jesse kořeni
ty ratolesti v zeleni
od nepřátel mne ochráníš
a nad mým hrobem zvítězíš

Raduj se jen!

Ó přijď rozbřesku z výsosti
a dej nám bdít v Tvé blízkosti
rozežeň noci temnotu
a učiň místo životu.

Raduj se jen!

Ó přijď ó klíči Davidův
od nebeského domu bran
otevři stezku k výšinám
a zahraď cestu k hlubinám

Raduj se jen!

Ó přijď veliký Adonaj
svůj lid jsi vedl pod Sinaj
tam Mojžíš dostal zákon pravý
Smlouvu v moci Tvé slávy

Raduj se jen!
Amen.