Pořad ordinace absolventů vikariátu ČCE 2005/2006

Liturgický pořad ordinační bohoslužby, při níž bylo 8.10.2006 ve velimském evangelickém kostele ordinováno 8 nových duchovních ČCE.
Soubor je ve formátu PDF verze 1.4 a má 2 stránek.
Velikost souboru je 97655 bytů.