Bohoslužebné podoby na Východě a Západě (J. Vokoun)

Autor:
Publikováno:

Zpráva o konferenci v Domažlicích.

Mezinárodní konference k tomuto tématu se konala 10.-12.června na faře
ČCE v Domažlicích, přednášejícími byli vyučující a studenti
teologických fakult v Č.Budějovicích a Heidelberku. Prof.Thoele se s
lehkou ironií zabýval současnou krizí ekumenických bohoslužeb,
Dr.Braeuer (KI Bensheim) ukázal, jak epiklese (vzývání Ducha svatého)
chránilo pravoslavné bohoslužby před magickým pojetím svátostí,
dr.Knoethig - žák K.Bergera - dokázal hledáním biblických souvislostí
formule Ve jménu Otce, Syna i Ducha svatého, že klasická jemná
biblická práce žije i v nejmladší generaci. V dalších referátech bylo
možné se seznámit s vývojem ikonografického motivu fénixe (poučné z
reformovaného hlediska: Obrazoborečtí křesťané měli v bytech světské
motivy, které byly následně teologizovány), s liturgickou koncepcí
odrážející se v žalmech či s komunistickým potlačováním neděle v
padesátých letech - pro německé účastníky poučné v kontextu dnešního
tlaku na redukci svátků. Vrcholem bylo slavení liturgie ukrajinské
luterské církve. Tato církev provedla ve 30. létech 20.století
reformaci byzantské liturgie analogicky k Lutherově reformě západní
mše - redukcí textu i doplněním luterských a misijně-pietistických
důrazů. Komu se to zdá neskutečné, může se podívat na
www.ostkirchlicher-konvent.de. Přednášky z konference vyjdou do konce
roku ve sborníku, k doptání na domažlické faře. Pokračování konference
se předpokládá za rok ve Lvově.