Na luterské bohoslužbě byzantského ritu

Autor:
Publikováno:

Malé německé městečko Vohburg nad Dunajem zažilo v neděli 22. července 2007 nezvyklou bohoslužbu. Svíce, ikony, liturgové v pestrých oděvech sloužící čelem k oltáři... V prosté dřevěné modlitebně evangelicko-luterského sboru sv. Jana slavili evangelickou bohoslužbu byzantsko-slovanského ritu.

Bohoslužba byzantsko-slovanského ritu je v dějinách křesťanské bohoslužby ojedinělou reformační adaptací východní ortodoxní liturgie. Vznikla v první čtvrtině minulého století na území nynější Ukrajiny. Tato zvláštní bohoslužebná forma Ukrajinské luterské církve téměř zmizela v důsledku druhé světové války a komunismu. Po obratu v roce 1991 místní luterání obnovili její slavení. Bohoslužba vychází z liturgie Jana Zlatoústého, které tamní luteráni vtiskli nezaměnitelné reformační akcenty. Východní charakter liturgie přitom zůstal zachován.

V zimním semestru 2003/2004 se v Německu ve spolupráci se studenty Teologické fakulty univerzity v Heidelbergu vytvořilo malé společenství, které začalo slavit bohoslužbu podle řádu Ukrajinské luterské církve. Práce na rozvíjení tradice slavení luterské bohosužby v byzantsko-slovanském ritu pokračovala vydáním knihy modliteb (Molytvoslov) s řadou liturgických formulářů, převzatých z Agendy Ukrajinské luterské církve, a také bohoslužebné knihy (Služebnyk) s německojazyčnou adaptací ukrajinské luterské liturgie byzantsko-slovanského ritu. Zvláštnost těchto formulářů spočívá v tom, že východní bohoslužebné dědictví je uchováváno spolu s pastoračními důrazy reformační církve. Německé přepracované a doplněné vydání liturgických textů je opatřeno dobře zpívatelnými západoukrajinskými zpěvy. "Východní bohoslužby nechtějí primárně vyučovat, ale dotknout se člověka a osvítit ho," píše se na obálce uvedené knihy. "Chtějí vyjádřit v dějinách spásy působící Boží slovo, aby se i ony samy mohli stát částí těchto dějin spásy."

Duší tohoto hnutí je v Německu profesor Reinhard Thöle z Institutu pro studium konfesí v Bensheimu. Právě v kostele sv. Anny v bensheimské městské části Gronau jsou také evangelické bohoslužby byzantsko slovanského ritu pravidelně slaveny.

Profesor Thöle předsedal i bohoslužbě ve Vohburgu za asistence místního evangelického faráře Rolanda Fritsche, faráře Jaroslava Vokouna a studentů z Teologické fakulty univrzity v Heidelbergu. Liturgie se zúčastnilo kolem padesáti věřících.

"Východní liturgie je nesena stálou prosbou o Ducha svatého. Tento důraz může být osvobozující i pro západní křesťany, kteří se přou o pojetí církevního úřadu," vysvětluje Jaroslav Vokoun. "Vyjadřuje, že bohoslužba a svátosti nejsou primárně ´výkonem moci´, ale modlitbou," dodává evangelický duchovní, vyučující na Teologické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

Fotografie z bohoslužby ve Vohburgu


Zpracováno s využitím informací na webu Ostkirchlicher Konvent.