V Chrástu slavili křest v syrském ritu

Autor:
Publikováno:

Neobvyklou podobu vysluhování křtu zažili v druhou neděli velikonoční v chrásteckém evangelickém sboru. Křestní obřad totiž vycházel z tradice syrské pravoslavné církve Antiochie.

Pět desítek přítomných asi jen tak nezapomene na bohoslužbu, při níž v neděli 19. dubna 2009 přijal ve Farním sboru ČCE v Chástu svátost křtu Vavřinec, syn místní farářské rodiny. Liturgii předsedal farář Jaroslav Vokoun, který se v poslední době zabývá východními liturgickými tradicemi. Syrský křestní obřad se tak v Čechách konal zřejmě poprvé.

"Syrská liturgie při dnešním zájmu o Starý zákon a židovské kořeny může být inspirativní a atraktivní. Je křesťanská a přitom semitská. Je velmi blízká starozákonní židovské tradici a navíc psaná aramejštinou -  jazykem, kterým mluvil Ježíš," vysvětluje farář Jaroslav Vokoun.

Mezi zvláštnosti syrského křestního obřadu patří například odříkání se zla a vyznání víry, které jménem křtěnce říká jeho kmotr. Zříkání se zla přitom probíhá čelem k západu (a kmotr přitom drží křtěného za levou ruku) a přihlášení se k víře církve čelem k východu (a kmotr přitom drží křtěnce za pravou ruku). Součástí křestní bohoslužby je také mazání olejem (biřmování) nebo korunovace věnečkem z květů nebo korunkou.

Dokonce i zápis do matriční knihy je chápán jako obřad a v závěru liturgie jej provází prosba nad křtěncem: "...zapiš jeho jméno do své knihy života, připočti jej k prvorozeným, jejichž jména jsou zapsána v nebesích." Bohoslužbu východními i západními zpěvy doprovodila ekumenická skupina zpěváků.

Fotografie

Znění syrského křestního obřadu najdete v odkazech níže.