Zprávičky

Deset let od svého vzniku oslaví Coena bohoslužbou a konferencí

, Kategorie: náboženská událost

Připomínku první dekády existence a služby evangelické liturgické iniciativy Coena zahájí v pátek 16. listopadu 2012 v 18 hodin děkovná bohoslužba v chrámu Jana Amose Komenského v Brně.

V sobotu 17. listopadu proběhne na faře sboru ČCE Brno 1 konference s cílem zrekapitulovat novodobé dějiny liturgické obnovy v českém evangelickém prostředí a uvažovat o jejích perspektivách do budoucna.

Bližší informace přineseme během podzimu.


Rekonstrukce utrakvistické mše v Praze

, Kategorie: náboženská událost

Unikátní pokus o rekonstrukci utrakvistické mše 15. století z českých dobových pramenů budou moci zažít posluchači na dvou pražských koncertech. První proběhne  v sobotu 25.8. 2012 od 18 hodinv kostele Církve československé husitské v Praze na Zbraslavi (Pod špejcharem 1) a druhý následující den od 19 hodin v kostele sv. Štěpána (Štěpánská ul.)

Jedná se o závěrečné vystoupení historické pěvecké dílny pod vedením Rebbecy Stewart a Paula Shannona. Zpívá Ensamble Guillaume a hosté.
 


Liturgie světla pro Noc kostelů 2012

, Kategorie: náboženská událost

Na webu Coeny je k dispozici večerní liturgie, vhodná k využití při letošní Noci kostelů s mottem "Vy všichni jste děti světla. Nám nevládne noc a ni temnota" (1 Tes 5,5). Modlitba na motivy starokřesťanského lucernaria vychází především z anglikánských zdrojů. Najdete ji zde.


Luterská liturgická konference v Heilsbronnu 27. – 29. 7. 2012

, Kategorie: náboženská událost

Faráři a církevní hudebníci evangelických církví ve střední a východní Evropě jsou zváni spolu se zástupci evangelických církví v Německu ke každoročnímu výročnímu zasedání Luterské liturgické konference, která se koná 27. – 29. července v Heilsbronnu nedaleko Norimberku. Letošní téma zní: Hudba je Boží dar – rozmanitá síla hudby v bohoslužbě a životě.

Na programu je referát k tématu od prof. Dr. Siegfrieda Machta z Bayreuthu a čtyři hudebně zaměřené workshopy, konference bude obohacena o řadu liturgických prvků, nešpor a ranních či večerních modliteb.

Setkání je důležité pro prohlubování vztahů mezi církvemi, pořadatelé tím podporují teologické a praktické sdílení a výměnu názorů z jednotlivých oblastí. Předpokladem účasti je dobrá znalost němčiny a ochota se aktivně do průběhu konference zapojit. Náklady (cestovné, ubytování, strava) přebírá hostitelská organizace.


Svatý týden na Coeně

, Kategorie: náboženská událost

Přehledně uspořádané liturgické a homiletické podklady ke slavení bohoslužeb Svatého týdne najdete zde.


Vychází zpěvy utrakvistického sanktorálu

, Kategorie: náboženská událost

Svazek starých českých propriálních zpěvů ke svatým z pera Jiřího Žůrka "Graduale Bohemorum. Proprium sanctorum" obsahuje textovou a hudební kritickou edici utrakvistického sanktorálu, tj. českých mešních chorálních oficií o svatých, která čeští utrakvisté v 16. století zpívali při bohoslužbách.

Ediční záměr přesahuje pouhé vydání zpěvů jako takových, ale přispívá k řešení otázky úcty svatých v české reformaci 15.-16. století, která je v odborné literatuře stále živá.

Knihu vydalo nakladatelství Krystal OP.
 


Kurz s tématem gregoriánského chorálu a evangelických písní

, Kategorie: náboženská událost

Od 9. do 11. března roku 2012 proběhne ve středisku Sola Gratia v Bystřici pod Hostýnem již 19. sbormistrovský kurz. Tématem kurzu bude gregoriánský chorál, evangelické písně s gregoriánským nápěvem a latinské vícehlasé zpěvy.

Hostem bude P. Gorazd František Krušina O.Praem., který v současné době působí na Svatém Kopečku u Olomouce a také vyučuje gregoriánský chorál na Konzervatoři Evangelické akademie v Olomouci. Spolu s ostatními řeholními bratry se denně věnuje praxi zpívaného chorálu. Jeho přednáška bude proložena nácvikem různých forem zpěvů. Poskytne nejen základní informace o chorálu, ale také hlubší vtažení do duchovního světa tohoto žánru.

„Gregoriánský chorál, přestože je liturgickým zpěvem katolické církve, může také zaznívat v evangelickém prostředí, vždyť mnohé evangelické písně z počátku 16. st. z něho vzešly. V luterské tradici a v českém utrakvismu se tento zpěv částečně používal. V kancionálech staré Jednoty bratrské je přes 40% zpěvů katolického původu. Jde o vzácné ekumenické dědictví, přesahující konfesijní denominace. Kromě gregoriánských jednohlasých zpěvů se budeme také věnovat evangelickým písním, napsaným podle gregoriánských předloh, a zajímavým latinským vícehlasým skladbám současných evropských autorů. Nacvičené skladby zazní při dopoledních nedělních bohoslužbách. Kázáním poslouží farář Lubomír Kabíček,“ přibližuje průběh kurzu a jeho téma Ladislav Moravetz, celocírkevní kantor, předseda poradního odboru pro církevní hudbu Českobratrské církve evangelické a organizátor sbormistrovských kurzů.

Více zde.


Luteráni a vyplenění katedrály sv. Víta v roce 1619 (přednáška)

, Kategorie: náboženská událost

Lutherova společnost a Collegium Europaeum – Výzkumná skupina pro dějiny evropského myšlení FF UK & FLÚ AV ČR zvou při příležitosti připomínky 466. výročí úmrtí Martina Luthera (18. února 1546) na přednášku Michala Šroňka “Luteráni a vyplenění katedrály sv. Víta v roce 1619”.

PhDr. Michal Šroněk, CSc. je historik umění, vědecký pracovník Ústavu dějin umění AV ČR v Praze, přednáší na Filozofické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Ve svém bádání se zaměřuje na české malířství 16. až 18. století a problematiku obrazů v reformačním umění. Mimo jiné byl spoluautorem výstav „Rudolf II. a Praha“ a „Umění české reformace“.

Na konci roku 1619 byl mobiliář katedrály sv. Víta při několikadenním obrazoborectví téměř úplně vypleněn. Přednáška se bude věnovat důvodům, které k ikonoklasmu vedly, pohnutkám jeho hlavních aktérů a osudům některých děl, která ničení alespoň zčásti přežila (oltář Panny Marie od Lucase Cranacha). Prezentovány budou též polemiky, které se na počátku 17. století vedly o funkci náboženských obrazů, především, jak se ke svatovítskému ikonoklasmu (kriticky) stavěli luteránští teologové a jak byl propagandisticky využit katolickou stranou.

V úterý 21. února 2012 v 18 hodin v  Akademickém konferenčním centru, Husova 4a, Praha 1 – Staré Město.


Advent a Vánoce na Coeně

, Kategorie: náboženská událost

Přehled adventních a vánočních materiálů roztroušených v různých sekcích portálu Coeny najdete zde.

UPDATE: můžete také rozkliknout příslušnou neděli / svátek v kalenáři v pravém sloupci (pod přehledem aktuálních zpráviček), kde najdete další materiály, perikopy apod.


O druhé prosincové neděli vzplanou svíčky za zemřelé děti

, Kategorie: náboženská událost

S názvem "Zapalme svíčku" proběhne letos v České republice poprvé připomínka Světového dne památky zesnulých dětí. Setkání po celé republice připravuje na 11. prosince 2011 občanské sdružení Dlouhá cesta.

Celosvětový řetězec "Zapalme svíčku" vychází z tradice mezinárodní organizace „Soucitní přátelé“. Poprvé byl organizován v roce 1997 ve Spojených státech.

Světový den památky zesnulých dětí spojuje rodiny a přátele po celém světě. Svíčky se zapalují vždy druhou neděli v prosinci v 19 hodin místních časů a tvoří virtuální vlnu světla. Stovky a tisíce lidí společně vzpomínají a uctívají památku dětí, které zemřely v jakémkoliv věku a z jakékoliv příčiny.

"Mít děti není samozřejmost. V běhu všedních radostí a starostí si to často neuvědomujeme. Zastavme se dnes na chvíli. Zapalme svíčku za děti, které zde s námi už nejsou. Vzpomeňme na ně a uctěme tak jejich památku. Naše láska stále trvá,“ vyzývají organizátoři vzpomínkové akce z Dlouhé cesty na svých webových stránkách.

Právě toto sdružení ve spolupráci s dalšími organizacemi a občany letos poprvé zapsalo den i do českého kalendáře. Lidé se mohou v neděli 11. prosince připojit k otevřeným setkáním na desítce míst v Praze, Zlíně, Plzni, Jihlavě, Českých Budějovicích, Jablonci nad Nisou, Bakově nad Jizerou, Horním Maxově nebo Tovačově.
 
"Velmi nás potěší, pokud se zapojíte do podpory tohoto dne – připomínkou na nějaké veřejné kulturní či jiné akci nebo zapalením svíčky doma v kruhu rodiny či přátel," říká předsedkyně sdružení Martina Hráská.
 


10 starších zpráviček 10 novějších zpráviček