15. neděle v mezidobí A

Autor:
Publikováno:

Texty: Gen 25,19-34; Ž 119,105-112; Ř 8,1-11; Mt 13,1-9.18-23. Liturgická barva: zelená.

Vstupní antifona
 
Ve spravedlnosti uzřím tvou tvář, Hospodine, až procitnu, nasytím se pohledem na tebe.

Kolekta

Svatý Bože, tvým Slovem se stalo všechno.
Otevři naše uši a naše srdce.
Dej, ať důvěřujeme síle tvého Slova,
ať jsme pro ně dobrou a úrodnou půdou
aby i skrze nás rostlo tvé věčné království.
Prosíme tě o to skrze Ježíše Krista,
tvého Syna a našeho Pána, který v jednotě Ducha svatého
s tebou žije a působí navěky.

Starokatolický misál


Texty:

Gen 25,19-34; Ž 119,105-112; Ř 8,1-11; Mt 13,1-9.18-23.

Zpěv před evangeliem

Aleluja. Semeno je Boží slovo, rozsévač je Kristus. Každý, kdo ho nalezne, vytrvá navěky. Aleluja.

Přímluvy

z farnosti sv. Markéty v Praze - Břevnově (připravuje Jan Rückl)

Nad dary

Bože, příčino všeho,
ty dáváš pokrm a nápoj pro náš každodenní život.
Přijmi jako znamení našeho díku  to, co jsi nám dal do rukou,
skrze Krista, našeho Pána.

Starokatolický misál


Modlitba po přijímání


Bože, děkujeme ti, že smíme vždy znovu slavit památku smrti a vzkříšení tvého Syna, a prosíme tě, ať v nás stále roste tvůj božský život. Skrze Krista, našeho Pána.

Římskokatolický misál

Písně

EZ 445 (Sláva Bohu na výsosti) - jako Gloria
EZ 452 (Za dar slova) - jako zpěv před evangeliem
EZ 417 (Zachovej nás při svém slovu)
nebo EZ 426 (Tvá, Pane Kriste, věc to jest) - po kázání
EZ 448 (Sláva buď tobě, Bože náš) - po přijímání
DEZ 680 (Nás zavolal jsi, Pane) - na závěr