17. neděle v mezidobí A

Autor:
Publikováno:

Texty: Gn 29,15-28; Ž 128; Ř 8,26-39; Mt 13,31.33.44-52. Liturgická barva: zelená.

Vstupní antifona

Bůh zjednává opuštěným domov, on dává sílu a statečnost svému lidu.

Kolekta


Bože, ty miluješ lidi,
znáš naše pachtění a starosti
a ujímáš se naší slabosti.
Tvůj Duch svatý se nás zastává
a přináší před tebe to, co nemůžeme vyjádřit slovy.
Daruj nám důvěru v každé naší nouzi.
Prosíme tě o to, Otče našeho Pána Ježíše Krista,
který s tebou a s Duchem svatým
žije a život tvoří navěky.

nebo


Velký Bože,
Ježíš se stal naším bratrem
a my tě můžeme nazývat Otcem.
Dej, abychom tě svým rozumem a srdcem
stále hlouběji poznávali,
a tak nacházeli plnost života v Ježíši Kristu,
tvém Synu a našem Pánu,
který v jednotě Ducha svatého
s tebou žije a působí na věky věků.

ze Starokatolického misálu


Zpěv před evangeliem

 
Aleluja. Velebím tě, Otče, Pane nebes i země, že jsi tajemství Božího království odhalil maličkým. Aleluja.

Texty


Gn 29,15-28; Ž 128; Ř 8,26-39; Mt 13,31.33.44-52

Přímluvy (od Jana Rückla)

Nad dary


Nesmrtelný Bože,
dáváš nám chléb a víno jako potravu pro náš pomíjející život.
Přinášíme tyto dary před tvou tvář a prosíme tě:
dej nám je zpět jako svátost nesmrtelnosti
skrze Krista, našeho Pána.

Po přijímání


Bože a Otče,
daroval jsi nám chléb života a kalich radosti.
Přetvářej nás podle obrazu svého Syna,
který se touto svátostí stal naším pokrmem,
on - Ježíš, náš Pán.

Tato příprava je pahýl. Můžete ji doplnit.