32. neděle v mezidobí B

Autor:
Publikováno:

Texty: 1Král 17,8 – 16; Ž 127; Žd 9,24 – 28; Mk 12,41 – 44. Liturgická barva: zelená.

VSTUP

Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.
Amen.
Milost našeho Pána Ježíše Krista a láska Boží a účastenství Ducha svatého s vámi se všemi.
I s tebou.
Nezapomínejme také na dobročinnost a štědrost, píše apoštol, takové oběti se Bohu líbí.        Žd 13,16

UVEDENÍ
Vítejte ke slavení předposlední neděle před adventem.

PÍSEŇ
217 Povstali jsme z lože svého

VSTUPNÍ MODLITBA

Dříve než uslyšíme Boží slovo, v tichosti každý může předložit Hospodinu, co ho trápí nebo po čem touží.

ticho

Modleme se:
Milosrdný Bože, před tebou nikdo není malý ani zbytečný. Vždyť ty s láskou hledíš na všechny, kdo trpí nouzí nebo útiskem. Pomoz nám, abychom se navzájem o všechno uměli dělit a ujímat se slabých, skrze Ježíše Krista, tvého Syna a našeho Pána, který s tebou a s Duchem svatým žije v našem středu nyní a navěky.
Amen

Sláva na nebesích Bohu a na zemi pokoj mezi lidmi, Bůh v nich má zalíbení.

ČTENÍ SZ        
1Král 17,8 – 16
 
ŽALMOVÁ PÍSEŇ       
68,1 – 3.11  Když Bůh v své moci povstane

EPIŠTOLA   
Žd 9,24 – 28

PÍSEŇ
440,1.3 Ozvi se Pane můj

EVANGELIUM   
Mk 12,41 – 44

KÁZÁNÍ
   
POSTLUDIUM
téma: štědrého dárce miluje Bůh

OZNÁMENÍ

PŘÍMLUVY

Prosme všichni s nadějí a důvěrou: Pane, smiluj se.
Pane, smiluj se.

Prosme Pána za svatý lid Boží:
za pokoj a jednotu církví,
za ty, kdo v církvi slouží,
za naše rodiny a děti,
za všechny, kdo vyznávají Krista,
za všechny, kdo hledají Boha,
za ty, kdo žijí bez víry.    
Pane, smiluj se.

Prosme Pána za spravedlnost a mír ve světě:
za ty, kdo trpí,
za ty, kterým se křivdí,
za ty, kterým jsme my ukřivdili,
za ty, kdo trpí protivenství pro spravedlnost,
za ty, kdo jsou opuštěni,
za ty, kdo jsou v úzkostech.
Pane, smiluj se.

Prosme Pána za naše příbuzné a přátele:
za ty, kteří nás nemají rádi,
za sebe navzájem,
za naše nemocné a umírající,
za všechny živé i mrtvé.
Pane, smiluj se.

Smiluj se, Pane, nad námi, a slyš naše hlasy, když své nevyřčené prosby teď svěřujeme do modlitby Ježíšovy:
(zpěv:) Otče náš...


OTČENÁŠ   
zpívaný – 583

POŽEHNÁNÍ

PÍSEŇ   
684,1.4 Učiň mne Pane nástrojem