5. neděle v postu B

Autor:
Publikováno:

Judica nebo Smrtná neděle. Texty: Jr 31,31-34; Ž 51,1-12 / Ž 119,9-16; Žd 5,5-10; J 12,20-30. Liturgická barva fialová. Gloria a Haleluja odpadají.

Vstupní antifona

Bože, pomoz mi dosáhnout mého práva a zachraň mě! Tys přece má síla, Bože! (Ž 43,1)

Kyrie

Pane Ježíši Kriste, s důvěrou přicházíme k tobě. Pane smiluj se.
Ty znáš naši lidskou ubohost a nouzi. Kriste smiluj se.
Dej, ať na sobě poznáváme moc tvé smrti a tvého vzkříšení. Pane smiluj se.

Starokatolický misál

Kolekta

- z Erneuerte Agende:

Laskavý Bože a Otče,
abys nás zachránil
dopustil jsi utrpení a smrt svého vlastního Syna.
Prosíme tě,
pomoz nám, abychom v této postní době
rozjímali o oběti Ježíše Krista
a zůstávali stále v tvé lásce.
Prosíme skrze něho, našeho Pána Ježíše Krista, tvého Syna,
který s tebou a Duchem svatým žije a vládne
od věků navěky.

- anglikánská:

Prosíme tě, Všemohoucí Bože,
shlédni milostivě na svůj lid,
aby tvá dobrota jej v každém čase řídila
a chránila jej na těle i na duši.
Skrze Ježíše Krista, našeho Pána.

- starokatolická:

Bože, náš Otče
zbavuješ nás tíhy hříchů
a otvíráš před námi novou budoucnost.
Tvůj syn Ježíš z lásky k nám trpěl a zemřel
a skrze něho nám ve křtu dáváš
nový, věčný život, který je silnější než smrt.
Dej, ať na sobě poznáváme moc jeho smrti a vzkříšení
a vydáváme o něm věrohodné svědectví.
Prosíme tě o to skrze něho,
našeho Pána a bratra Ježíše Krista,
který s tebou a Duchem svatým
žije a působí na věky věků.


Texty:

Jr 31,31-34
Ž 51,1-12 / Ž 119,9-16
Žd 5,5-10
J 12,20-30

Přímluvy

z břevnovského kláštera

Nad dary

Bože, dárce všech dobrých darů,
přinášíme ti chléb a víno,
znamení tvé dobroty, kterými nás živíš.
Děkujeme ti a chválíme tě
skrze Krista, našeho Pána.

Preface

Chválíme Tě, věčný Bože smilování,
v těchto čtyřiceti dnech
skrze našeho Pána, Ježíše Krista.
On nás volá k pokání a k víře v evangelium.
On sám je Tvým Slovem,
a jeho smrt je naším životem.
Skrze něho chválíme Tvé milosrdenství
a s radostí zpíváme (voláme) s anděly a všemi vykoupenými: Svatý...

Starokatolický misál

Po přijímání

Podivuhodný, laskavý Bože,
ty sytíš veškerý život svými dary.
V této hostině jsi nám daroval
radost ze společenství s tebou.
Pomoz nám, abychom pro dobré věci tohoto světa
neztratili věčnou spásu.
O to prosíme skrze našeho Pána Ježíše Krista,
tvého Syna, který s tebou a Duchem svatým žije a vládne
od věků navěky.

Erneuerte Agende

Písně

EZ 687 Bože, Otče věčnosti (možno jako Kyrie)
EZ 308 Jezu Kriste, štědrý kněže
EZ 495 Z hlubokosti volám k tobě (možno jako žalm)
DEZ 648 Kristus je má síla
DEZ 662 Do země se skrývá