12. neděle v mezidobí B

Autor:
Publikováno:

Texty: 1S 17,32-50; Ž 9; 2K 6,1-13; Mk 4, 35-41. Liturgická barva: zelená. Evangelijní text odpovídá perikopě pro 4. neděli po Epifanii podle luterského lekcionáře.

Tematizace

ohrožení a vysvobození

V liturgii je možné využít liturgické nebo homiletické motivy z bohoslužby "Proč jsme tak daleko od naší záchrany", která se konala 8.6. 2009 v Praze týden po pádu letadla společnosti Air France do Atlantiku.

Vstupní antifona

Hospodin je silou svého lidu, záštitou spásy svému pomazanému. Zachraň svůj lid, Hospodine, a žehnej svému dědictví, pas je a nes je až navěky!

Kolekta

Všemohúci Bože, Pane neba i zeme, ktorý si nám blízky v slove Tvojho Syna Ježiša Krista,
Ty si vyslobodzoval svoj ľud z každého nebezpečenstva a zotročenia.
Lebo si Pánom nad živlami prírody, nad mocnými tohto sveta, aj nad životmi všetkých nás.
Prosíme Ťa, vypočuj nás skrze Pána Ježiša Krista, ktorý s Tebou a Duchom Svätým môže strach a bázeň v nás premeniť na vieru.
Naše srdcia v pokušeniach často podliehajú pod útokom zlého, prepadávajú obavám a ustarostenosti.
Posilni nás svojím slovom a zjav svoju slávu, aby sme sa spoliehali na Tvoje zasľúbenia, že si s nami po všetky dni až do skonania sveta.

nebo

Pane náš Ježiši Kriste, Ty sám najlepšie vieš o úzkostiach našich duší, ohrozených zlými živlami a silami ničenia,
keď znepokojení si uvedomujeme, že nie je v našich silách premôcť nebezpečenstvo, že si sami pomôcť nevládzeme.
Prosíme Ťa o silu Ducha Svätého, ktorá by nás naplnila nezlomnou vierou, že si vždy s nami.
Keď si Ty, Pane náš, s nami, tak nijaké ohrozenie nás nezlomí, nijaká choroba, súženie a utrpenie nám neuškodí.
Posilňuj nás, aby sme uprostred búrok tohto sveta nezabúdali na prikázanie lásky a utešovali sa pre Tvoju nekonečnú dobrotu, lásku a milosť požehnanú naveky.

z Agendy ECAV na Slovensku (1996)

nebo

Bože, naše spáso a naše sílo,
ukaž nám svou záchrannou moc,
když nás ohrožuje strach a bouře.
Dokázal jsi to na Ježíšovi,
kterého jsi neponechal smrti.
Zachraň i nás skrze něho,
svého Syna a našeho bratra,
který s Tebou a s Duchem svatým
žije v našem středu nyní a navěky.

ze Starokatolického misálu

Texty

1S 17,32-50; Ž 9; 2K 6,1-13; Mk 4, 35-41

Nad dary

Věrný Bože,
Tvůj Syn nás volá ke svému stolu
a shromažďuje nás ke společenství této hostiny.
Daruj nám to, co znamenají tyto dary chleba a vína:
život, který nelze ztratit - Krista, našeho Pána.

ze Starokatolického misálu

Po přijímání

Dobrořeč, duše má, Hospodinu. Celé nitro mé jeho svatému jménu.
Dobrořeč, duše má, Hospodinu. A nezapomínej na žádná jeho dobrodiní.
On ti odpouští všechny tvé hříchy. Všechny tvé nemoci uzdravuje.
Vykupuje ze zkázy tvůj život. Korunuje tě milostí a milosrdenstvím.

Děkujeme ti, Pane Ježíši Kriste, že jsi nám daroval společenství s tebou. Prosíme tě, ať jsou naše všední dny naplněny tvou přítomností. Uchovej nás ve víře v tebe, ve vzájemné lásce a v naději, že přijde den, kdy tě uvidíme ve slávě. Amen.

z EA

Písně

EZ 182 Pán Bůh je síla má
EZ 189 Hrad přepevný
EZ 200 V tvé síle, Pane Bože můj
DEZ 623 Důvěřuj se v Pána
DEZ 684 učiň mne, Pane, nástrojem
DEZ 673 Dej odvahu včas slyšet